Istoria comunei Panatul - Nou / Horia
1786/87 - 2002

SCOALA

Din planul de colonizare de la 1787 rezulta ca lînga curtea parohiala, a hanului cu macelarie a fost realizata deja si o curte scolara.

La început se face predarea în camera simpla si mare dintr-o casa particulara. Abia în anul 1820 se construieste lînga biserica o scoala cu o sala de citire. Dascalul locuieste în locuinta destinata acestuia (compusa din doua camere,o camara de alimente, grajd penrtu vaca si cal) în imediata apropiere.

Între anii 1820 pîna în anul 1872, scoala este tutelata de biserica (scoala confesional – catolica). începînd cu 1872 - 1898 devine scoala comunala. Consiliul comunal din Panatul – Nou hotareste la 13 iunie 1898 predarea scolii statului, aceasta etatizare a cladirii scolii este mentionata în transcrierea din 1899 în cartea funduala. în anul 1907 preotul Kummergruber se împotriveste acestei hotarîri, înaintînd organelor judecatoresti o plîngere, reusind scimbarea denumirii în „Scoala catolica“ iar cladirea ramînînd an continuare sub administratie de stat. începînd cu dualismul austro – ungar din 1867, Ungaria intensifica, îndeosebi în scoli, procesul de maghiarizare. în perioada interbelica au fost repartizate în localitatile germane cadre didactice rom᭥sti care întreprind actiuni de romanizare si propagare a nationalismului Rom᭩ei Mari. Prin reforma învatamîntului din anul 1948 a fost schimbat numele scolii în „scoala elementara“ iar mai tîrziu în „scoala generala“. Sub conducerea consiliului parintilor si inspectoratului scolar se efectueaza , în anul 1964, lucrari de constructii de dezvoltare. Scoala a fost înaltata cu un etaj si extinsa cu mai multe sali de clasa. Si dupa reforma învatamîntului din 1948, functioneza în localitate, în continuare pîna în 1989 o sectie de predare în limba germana. în anii cînd numarul de elevi a fost înca mare, învatamîntul în limba germana se realizeaza pîna în clasa a VIII-a . Prin scaderea numarului de copii (în treapta I-a a anului scolar 1986/87 mai sînt 16 elevi) s-a realizat efectiv învatamîntul matern cu predare în limba germana în clasele I- IV. Pentru ceilalti elevi (clasele V – VIII) se introduce în cadrul sectiei rom᭥, obiectul de predare limba germana.

© 2001-2012 Alle Rechte vorbehalten