Matricolele cartografiate on intregime - Planificata realizarea unei carti de familie

Bucuros pot inconstiinta pe toti, ca dupa o munca asidua de 12 ani sint terminate în întregime lucrarile de cartografiere a cartilor bisericesti (registre de stare civila), pe perioada anilor 1787 - 1991. Peste 30.000 de înregistrari (15.00 nasteri, 3540 casatorii si 12.000 cazuri de deces) au fost în timp de 10 ani pe 5000 cartoteci consemnate, ceiace înseamna ca pe o cartoteca a fost reconstruita fiecare familie si stabilite legaturile de familie.

Intrucit colonistii pentru satul nostru au ajuns în Banat deja in mai 1785, fiind cazati la Glogovat si Ghioroc, am cartografiat acolo si datele acestor noi veniti. în Glogovat am luat în evidenta pentru perioada 1785 - 1796 în total 581 date (75 nasteri, 109 casatorii, 397 cazuri de deces). începînd cu anul 1991 devine (Panatul – Nou) Horia din nou filiala a parohiei din Glogovat, ca urmare nemaiconducînd carti matricole si acaste date sînt luate de mine pe cartoteci. Multe carti bisericesti (registre) ale comunelor învecinate si a altor localitati banatene au fost învestigate cu privire la gasirea de urme ale vreunui horian. De asemenea si în multe arhive (Viena, Budapesta, Arhivele de Stat Maghiare, Arhivele Statului din Arad, Arhivele Episcopale Timisoara, Centrul de Informatii Manchen) am facut investigatii.

Sper ca anul viitor sa pot da publicitatii, Cartii de Familie a comunitatii catolice Panatul – Nou/Horia, pe perioada 1785 – 2000. Multe alte surse vor fi completate. Va fi o carte în care fiecare se va regasi, alaturi de toti înaintasii sai. Este o carte cu evidenta colonistilor pîna la toti emigrantii comunei Panatul –Nou/Horia. Fiecare panadatean (horian) poate sa-si urmareasca înaintasii pîna la colonisti, acestia sînt cca 6-8 generatii, pe care-i putem gasi fara prea multa osteneala în cartea de clanuri.

Si operele de standart Wilhelm si Kallbrunner cu listele Vieneze, Registrul emigrantilor de Werner Hacker etc. au fost consultate pentru depistarea colonistilor panadateni.

Au fost valorificate pentru Cartea de Familii urmatoarele surse:

Mare accent am pus pe listele de emigrare în SUA, în acest scop am consultat listele vapoarelor din Bremen, listele pasagerilor SUA New- York, liste de încetatenire ale SUA, abonatii “Calendarului familial germano – maghiar”, acte de asigurari sociale din SUA si multe alte surse. De asemenea m-am preocupat constiincios de înregistrarea datelor privitoare emigrarii dupa 1945 spre Austria si Germania cît si a altor miscari migratoare.

Cartea va fi publicata sub egida Cercului de lucru a Cercetatorilor familiilor suabo - dunarene, al carei vicepresedinte din 1998 sînt. Este de mentionat ca datele publicate de mine nu intra sub incidenta ocrotirii datelor.

© 2001-2012 Alle Rechte vorbehalten